Friday, December 5, 2014

12.5.14 Investment

WOD: Investment

Skill: Double Under Tabata 20s/10s for 8 Rounds (Joobin - 524 reps/ Megan - 556 Reps)

12 Min EMOM
6 Pull Ups
12 American KB Swings (24kg/16kg)

Keep pace!  If you fall behind stick to the 6/12 Reps and finish as many rounds as possible.

Bri - 12 12kg
Nita - 12 8kg
Carmen - 12 12kg
Orlando - 12 16kg
Joobin - 12 20kg
Kellie - 12 8kg
Kody - 12 20kg
Tom T. - 12 12kg
Regina - 12 12kg
OJ - 12 12kg
Eric Sr. - 12 20kg
Mason - 10+3 20kg
Gina - 12 10kg
Brandon - 12 20kg
Karen - 12 10kg
Tom S. - 10 20kg
Bernie - Mod
Jon - PT
Mark - 8 20kg
Amarjit - 10 18kg
Joe - 11+6 Rx
Megan - 12 Rx
Brenda D. - Mod
Noemi - 11 8kg
Ana - 9+14 14kg
Leslie - 9+14 14kg
Cara - 10 10kg
Danielle - 7 Rx
Stephanie V. - 11 12kg
Claudia - 12 10kg
Ryan - 12 20kg
Becca - 8+4 12kg
Raghu - 9+16 12kg
Nick Z. - 7 20kg
Lindsay Z. - 12 10kg


No comments:

Post a Comment