Friday, September 5, 2014

9.5.14 Hi-Flyer

WOD: Hi-Flyer

Skill: Dead lifts: 3x5, 3x3, 3x1

16 Min AMRAP
8 Strict Pull Ups
8 Box Jumps (36"/24")
12 Alternating Single Arm KB Swings (20kg/12kg)

PR Option on the Dead lift.  Congrats to Joe (505#), Tom S. (385#), Eddie (355#), Maria V. (193#), and Kristine (163#) for their PR's!

Carmen - 295 Reps 14kg
Oscar - 213 12kg 
Angelina - 224 8kg
Maria R. - 222 8kg
Nick Z. - 171 20kg
Lindsay Z. - 168 12kg
Joey - 158 20kg
Kody - 172 30"
Teria - 169 12kg
Nicole H. - 220 20"
Gerard - 121 Rx
Orlando - 169 24"
OJ - 177 18kg
Jen D. - 176 24"
Eric Sr. - 150 20kg
Kristine - 178 12kg
Gaylene - 194 12kg
Mason - 168 30"
Irish - 229 20"
Jennifer P. - 224 16"
Bernie - 224 30"
Jason P. - 229 16kg
Miles - 232 20kg
Joe - 258 Rx
Brenda D. - 200 12kg
Cara - 201 10kg
Eddie - 174 20kg
Anthony - Mod
Tom S. - 147 Rx
Jordan - Mod
Megan - 13:29 Rx Stash
Gagan - 184 12kg
Maria - 144 12kg
Cindy - 224 12kg
Joobin - Mod
Leslie - 231 12kg
Chris T. - 213 18kg
Crystal - 230 10kg
Nick B. - Mod
Tim - Mod
Subhi - 227 20kg
Maira - 252 12kg
Brenda H. - 232 12kg
Jason Re. - 170 20kg


No comments:

Post a Comment